Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

 1. Administratorem Serwisu pod adresem www.careerproject.pl i Administratorem danych osobowych jest Project ON Natalia Olszewska, adres email: hello@careerproject.pl.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji telefonicznej lub e-mailowej;
  b. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
  c. gromadzenie logów serwera www, parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używam m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Jak przetwarzam dane osobowe

 1. Zbieram wyłącznie informacje podane dobrowolnie.
 1. Komunikacja mailowa, telefoniczna i przez formularz kontaktowy

Dane przekazane mi w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przetwarzam w celu komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji.

Przechowuję te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mogę je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.

 1. Newsletter

Dane przekazane mi w ramach zapisu na newsletter przetwarzam w celu jego wysyłania z informacjami o mojej działalności, informacjami z obszaru coachingu i doradztwa zawodowego. Przetwarzam je na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłania newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

Przechowuję te dane przez okres wysyłania newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do wysyłania newslettera.

 1. Komunikacja w social mediach

Dane użytkowników, którzy wchodzą ze mną w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przeze mnie konta lub dodanie się do wydarzenia przetwarzam w następujący sposób:

– poprzez interakcje mogę mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie użytkownik przekaże mi w wiadomości lub komentarzu. 

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

Dane te przechowuję przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 1. Usługi

Usługi coachingu/doradztwa zawodowego

W ramach usług coachingu/doradztwa zawodowego przetwarzam dane osobowe w celu świadczenia tych usług oraz komunikacji. Podstawą przetwarzania danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, identyfikator internetowy, jeśli usługa jest świadczona online) jest wykonywanie umowy o świadczenie usług doradztwa zawodowego (art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a podstawą przetwarzania danych kontaktowych interes prawny administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania danych umieszczonych w CV lub innych materiałach aplikacyjnych przekazanych mi w celu świadczenia usług doradztwa zawodowego jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia.

Jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług będę przetwarzać także dane o zdrowiu – wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług coachingu/doradztwa zawodowego (a danych o zdrowiu będzie skutkowało niemożliwością świadczenia usług w odniesieniu do zdrowia).

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do wykonania usług coachingu/doradztwa zawodowego, tj. w szczególności podmioty serwisujące i udostępniające urządzenia i systemy, w których przetwarzane są dane osobowe oraz w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji lub usługi księgowe. Danych o zdrowiu nie przekazuję podmiotom trzecim, za wyjątkiem ich zapisania i archiwizowania w komunikatorze, za pośrednictwem którego są mi przekazane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług coachingu/doradztwa zawodowego, a po tym czasie przez okres 5 lat od ich zakończenia. 

Usługi doradztwa zawodowego w zakresie oceny CV i materiałów aplikacyjnych

W ramach usług doradztwa zawodowego w zakresie oceny CV i materiałów aplikacyjnych przetwarzam dane osobowe w celu świadczenia tych usług oraz komunikacji. Podstawą przetwarzania danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, identyfikator internetowy, jeśli usługa jest świadczona online) jest wykonywanie umowy o świadczenie usług doradztwa zawodowego (art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a podstawą przetwarzania danych kontaktowych interes prawny administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania danych umieszczonych w CV lub innych materiałach aplikacyjnych przekazanych Administratorowi w celu świadczenia usług doradztwa zawodowego jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług doradztwa zawodowego.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do wykonania usług doradztwa zawodowego, tj. w szczególności podmioty serwisujące i udostępniające urządzenia i systemy, w których przetwarzane są dane osobowe oraz w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji lub usługi księgowe. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług doradztwa zawodowego, a po tym czasie przez okres 5 lat od ich zakończenia. Nie dotyczy to danych umieszczonych w przekazanym Administratorowi CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, które będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia świadczenia usług.

Usługi szkoleniowe

Przetwarzam również dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestników szkoleń stacjonarnych lub online w celu świadczenia usług szkoleniowych. Przetwarzam te dane na podstawie niezbędności do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych pozwalających na uczestnictwo w szkoleniach (imię, nazwisko, adres email lub identyfikator internetowy, jeżeli będzie to wymagane w programie, za pomocą którego będzie prowadzone szkolenie online) w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do prowadzenia szkoleń stacjonarnych lub online. 

Przechowuję te dane przez okres świadczenia usług doradztwa zawodowego, a po tym czasie przez okres 5 lat od ich zakończenia.

Informacja o plikach cookies 

 1. W serwisie korzystam z plików cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Twoje Prawa

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Stosuję odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 1. W stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W zakresie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: hello@careerproject.pl.